Header

Hizmetlerimiz

 1. Mali Danışmanlık
 2. Tam Tasdik
 3. Vergi İadesi İşlemleri
  • Katma Değer Vergisi
  • Özel Tüketim Vergisi
  • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin
  • Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı
  • Biyoetanol Üretim
  • Harmanlayıcılara ait Biyoetanollü Benzin
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin
 4. Şirketler
  • İç Kaynakların Sermaye’ye Eklenmesi
  • Sermaye Artışı
  • Şirket Kuruluş İşlemleri
  • Şirketlerde Anasözleşme Değişiklikleri
  • Şirketlerde Nevi Değiştirme
  • Şirketlerde Birleşme – Bölünme
 5. İstisna ve Muafiyetler
  • Yatırım İndirimi Tasdiği
  • Teşvik , İndirim , İstisna ve Muafiyetlerle ilgili işlemler
  • Dernek , Tesis ,Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet , İstisna Ve Hesapların Tasdik İşlemleri
 6. Bir Kısım Denetim ve Tespitler
  • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
  • Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalatı Ve Lpg İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme Ve Tespitler
  • Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirme Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
  • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap Ve İşlemlerinin İncelenmesi
  • İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir Ve Giderlerinin Denetimi
  • Servet Ve Varlık İncelemeleri
  • Doğal Afetlerde Terkin İşlemleri
  • Stok Değerlemesi
  • Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetimleri
  • İlaç Fiyatları Tespit Ve Değerlendirilmesi
  • SGK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İnceleme
  • Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Bağımsız Denetim İşlemleri
  • Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Payları
 7. Gümrü Beyannamesi Tasdiki
 8. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 9. Kamu Arazisi Tahsis  İşlemleri
 10. Uyuşmazlık İşlemleri ve Uzlaşma
 11. Özel Amaçlı Rapor