Bir Kısım Denetim ve Tespitler

 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalatı Ve Lpg İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme Ve Tespitler
 • Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirme Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap Ve İşlemlerinin İncelenmesi
 • İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir Ve Giderlerinin Denetimi
 • Servet Ve Varlık İncelemeleri
 • Doğal Afetlerde Terkin İşlemleri
 • Stok Değerlemesi
 • Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetimleri
 • İlaç Fiyatları Tespit Ve Değerlendirilmesi
 • SGK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İnceleme
 • Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Bağımsız Denetim İşlemleri
 • Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Payları

İstisna ve Muafiyetler

 • Yatırım İndirimi Tasdiği
 • Teşvik , İndirim , İstisna ve Muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Dernek , Tesis ,Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet , İstisna Ve Hesapların Tasdik İşlemleri

Vergi İadesi İşlemleri

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin
 • Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı
 • Biyoetanol Üretim
 • Harmanlayıcılara ait Biyoetanollü Benzin
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin

Şirketler

 • İç Kaynakların Sermaye’ye Eklenmesi
 • Sermaye Artışı
 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Şirketlerde Anasözleşme Değişiklikleri
 • Şirketlerde Nevi Değiştirme
 • Şirketlerde Birleşme – Bölünme